logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
minus Uchwały Rady Miejskiej
   plus Podatki i opłaty
   minus Pozostałe uchwały
      plus 2003
      plus 2004
      plus 2005
      minus 2006
         minus 2006-01-19 XXXV sesja RM Susz
         minus 2006-12-06 I Sesja RM Susz
         minus 2006-12-19-21 II Sesja RM Susz
      plus 2007
      plus 2008
      plus 2009
      plus 2010
      plus 2011
      plus 2012
      plus 2013
      plus 2014
      plus 2015
      plus 2016
      plus 2017
      plus 2018
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
minus Klauzule informacyjne dot. przetwarzania danych osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
 AUDYT WEWNĘTRZNY
minus Plany Audytu
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Uchwały podjęte na tej sesji: 

  1. Uchwała nr II/3/2006 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie powołania komisji rewizyjnej Rady Miejskiej w Suszu i wyboru przewodniczącego komisji.
  2. Uchwała nr II/4/2006 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie powołania komisji budżetu, przedsiębiorczości gospodarczej, handlu Rady Miejskiej w Suszu i wyboru przewodniczącego komisji.
  3. Uchwała nr II/5/2006 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie powołania komisji budownictwa, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, ochrony środowiska Rady Miejskiej w Suszu i wyboru przewodniczącego komisji.
  4. Uchwała nr II/6/2006 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie powołania komisji zdrowia, opieki społecznej, oświaty, kultury, kultury fizycznej i sportu Rady Miejskiej w Suszu i wyboru przewodniczącego komisji.
  5. Uchwała nr II/7/2006 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie powołania komisji rolnictwa, leśnictwa, gospodarki żywnościowej Rady Miejskiej w Suszu i wyboru przewodniczącego komisji.
  6. Uchwała nr II/8/2006 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie powołania komisji organizacyjno-samorządowej.
  7. Uchwała nr II/9/2006 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie zmian budżetu w 2006 r.
  8. Uchwała nr II/10/2006 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie gminy Susz na 2006 r., które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006 oraz określenia ostatecznego terminu dokonania poszczególnych wydatków w tym wykazie.
  9. Uchwała nr II/11/2006 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
  10. Uchwała nr II/12/2006 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Burmistrza Gminy i Miasta Susz.
  11. Uchwała nr II/13/2006 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia czynności z zakresu prawa pracy dokonywanych przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Suszu wobec Burmistrza Gminy i Miasta Susz.
  12. Uchwała nr II/14/2006 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie wyboru przedstawicieli Gminy i Miasta Susz do Zgromadzenia Związku Gmin „Jeziorak”.
 
 
W załącznikach poniżej znajdują się treści uchwał
podjętych na sesji
w formacie PDF (Adobe Acrobat)

 

Załączniki do pobrania: 2009-03-19 12:48:44 - URM w Suszu nr II/3/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie powołania komisji rewizyjnej Rady Miejskiej w Suszu i wyboru przewodniczącego komisji. (23.48 kB)
2009-03-19 13:19:35 - URM w Suszu nr II/4/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie powołania komisji budżetu, przedsiębiorczości gospodarczej, handlu Rady Miejskiej w Suszu i wyboru przewodniczącego komisji. (27.67 kB)
2009-03-19 13:22:46 - URM w Suszu nr II/5/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie powołania komisji budownictwa, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, ochrony środowiska Rady Miejskiej w Suszu i wyboru przewodnicząceg (26.98 kB)
2009-03-19 13:24:08 - URM w Suszu nr II/6/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie powołania komisji zdrowia, opieki społecznej, oświaty, kultury, kultury fizycznej i sportu Rady Miejskiej w Suszu i wyboru przewodniczą (25.61 kB)
2009-03-19 13:25:05 - URM w Suszu nr II/7/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie powołania komisji rolnictwa, leśnictwa, gospodarki żywnościowej Rady Miejskiej w Suszu i wyboru przewodniczącego komisji. (40.86 kB)
2009-03-19 13:25:49 - URM w Suszu nr II/8/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie powołania komisji organizacyjno-samorządowej. (24.42 kB)
2009-03-19 13:26:56 - URM w Suszu nr II/9/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie zmian budżetu w 2006 r. (1.14 MB)
2009-03-19 13:28:50 - URM w Suszu nr II/10/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie gminy Susz na 2006 r., które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006 oraz o (60.95 kB)
2009-03-19 13:29:58 - URMw Suszu nr II/11/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego. (26.36 kB)
2009-03-19 13:31:31 - URM w Suszu nr II/12/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Burmistrza Gminy i Miasta Susz. (42.54 kB)
2009-03-19 13:33:34 - URM w Suszu nr II/13/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia czynności z zakresu prawa pracy dokonywanych przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Suszu wobec Burmistrza Gminy i Miasta Sus (39.23 kB)
2009-03-19 13:34:49 - URM w Suszu nr II/14/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie wyboru przedstawicieli Gminy i Miasta Susz do Zgromadzenia Związku Gmin „Jeziorak”. (75.76 kB)

Ilość odwiedzin: 2202
Nazwa dokumentu: 2006-12-19-21 II Sesja RM Susz
Osoba, która wytworzyła informację: Tomasz Pacan
Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Pacan
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Pacan
Data wytworzenia informacji: 2009-03-19 12:12:10
Data udostępnienia informacji: 2009-03-19 12:12:10
Data ostatniej aktualizacji: 2009-03-19 13:37:49

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner