logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
minus Uchwały Rady Miejskiej
   plus Podatki i opłaty
   minus Pozostałe uchwały
      plus 2003
      plus 2004
      plus 2005
      plus 2006
      plus 2007
      minus 2008
         minus 2008-02-15 - XIV Sesja RM Susz
         minus 2008-03-20 - XV Sesja RM Susz
         minus 2008-04-04 - XVI Sesja RM Susz
         minus 2008-04-24 - XVII Sesja RM Susz
         minus 2008-06-26- XVIII Sesja RM Susz
         minus 2008-09-25- XIX Sesja RM Susz
         minus 2008-11-12 - XX Sesja RM Susz
         minus 2008-12-03 XXI Sesja RM Susz
         minus 2008-12-18 - XXII Sesja RM Susz
         minus 2008-12-30 - XXIII Sesja RM Susz
      plus 2009
      plus 2010
      plus 2011
      plus 2012
      plus 2013
      plus 2014
      plus 2015
      plus 2016
      plus 2017
      plus 2018
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
minus Klauzule informacyjne dot. przetwarzania danych osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
 AUDYT WEWNĘTRZNY
minus Plany Audytu
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Uchwały podjęte na tej sesji:

 • Uchwała nr XVIII/137/2008 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i miasta Susz na 2008 r.
 • Uchwała nr XVIII/138/2008 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury.
 • Uchwała nr XVIII/139/2008 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Burmistrza Gminy i Miasta Susz.
 • Uchwała nr XVIII/140/2008 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiekcie wpisanym w rejestr dóbr kultury.
 • Uchwała nr XVIII/141/2008 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie regulaminu targowisk miejskich zlokalizowanych na terenie Miasta Susz
 • Uchwała nr XVIII/142/2008 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/178/200 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 28 września 2000 r. w sprawie określenia czynszu za lokale mieszkalne.
 • Uchwała nr XVIII/143/2008 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Skarbu Państwa niezabudowanej nieruchomości położonej w Emilianowie.
 • Uchwała nr XVIII/144/2008 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy i Miasta Susz na lata 2008-2012”.
 • Uchwała nr XVIII/145/2008 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu.
 • Uchwała nr XVIII/146/2008 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 26 czerwca 2008 r. o zmianie uchwały Nr XXXVII/219/2006 Rady Miejskiej w Suszu w sprawie przystąpienia przez Gminę i Miasto do Stowarzyszenia Łączy nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania.
 • Uchwała nr XVIII/147/2008 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków dla urządzeń eksploatowanych przez Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Suszu.

W załącznikach poniżej znajdują się treści uchwał
podjętych na sesji
w formacie PDF (Adobe Acrobat)

 

Załączniki do pobrania: 2009-03-20 11:52:51 - URM w Suszu nr XVIII/137/2008 z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i miasta Susz na 2008 r. (3.23 MB)
2009-03-20 11:59:23 - URM w Suszu nr XVIII/138/2008 z dnia 26 czerwca 2008 r. w spr. zakresu i formy inf. o przebiegu wykonania budżetu za I pół. oraz inf. o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucj (67.54 kB)
2009-03-20 12:00:53 - URM w Suszu nr XVIII/139/2008 z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Burmistrza Gminy i Miasta Susz. (39.23 kB)
2009-03-20 12:02:37 - URM w Suszu nr XVIII/140/2008 z dnia 26 czerwca 2008 r. w spr. przyjęcia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiekcie wpisanym w (425.40 kB)
2009-03-20 12:04:09 - URM w Suszu nr XVIII/141/2008 z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie regulaminu targowisk miejskich zlokalizowanych na terenie Miasta Susz (271.41 kB)
2009-03-20 12:05:47 - URM w Suszu nr XVIII/142/2008 z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/178/200 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 28 września 2000 r. w sprawie określenia czynszu za lokale mieszkalne. (41.79 kB)
2009-03-20 12:07:29 - URM w Suszu nr XVIII/143/2008 z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Skarbu Państwa niezabudowanej nieruchomości położonej w Emilianowie. (38.36 kB)
2009-03-20 12:12:24 - URM w Suszu nr XVIII/144/2008 z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy i Miasta Susz na lata 2008-2012”. (195.13 kB)
2009-03-20 12:14:03 - URM w Suszu nr XVIII/145/2008 z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu. (29.98 kB)
2009-03-20 12:21:05 - URM w Suszu nr XVIII/146/2008 z dnia 26 czerwca 2008 r. o zmianie URM w Suszu Nr XXXVII/219/2006 w spr. przystąpienia przez GiM Susz do Stow. Łączy nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania. (34.79 kB)
2009-03-20 12:26:51 - URM w Suszu nr XVIII/147/2008 z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków (36.17 kB)

Ilość odwiedzin: 2580
Nazwa dokumentu: 2008-06-26- XVIII Sesja RM Susz
Osoba, która wytworzyła informację: Tomasz Pacan
Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Pacan
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Pacan
Data wytworzenia informacji: 2009-03-20 11:44:04
Data udostępnienia informacji: 2009-03-20 11:44:04
Data ostatniej aktualizacji: 2009-03-20 12:46:46

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner