logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
minus Klauzule informacyjne dot. przetwarzania danych osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
 AUDYT WEWNĘTRZNY
minus Plany Audytu
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
minus Ogłoszenia - informacje
   minus Konkurs ofert na 2018 rok - II edycja
   minus Konkurs ofert na prowadzenie ŚDS w Suszu w latach 2019-2022
   minus Archiwum ogłoszeń
      plus Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych
      plus Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego
      plus Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego
      minus Program współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
      minus Program współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
      minus Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych.
      minus Zarządzenie w sprawie Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert
      minus Program współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
      minus Otwarty konkurs ofert na prowadzenie ŚDS w Suszu
      minus Konkurs ofert na 2013 rok - III edycja
      plus Konkurs ofert na 2013 rok - II edycja
      plus Konkursu ofert na 2013 rok
      minus Konkurs ofert na 2014 rok - I edycja
      minus Konkurs ofert na 2014 rok - II edycja
      minus Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego w 2012 roku
      minus Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy w 2012
      minus Konkurs ofert na 2015 rok - I edycja
      minus Konkurs ofert na 2015 rok - II edycja
      minus Konkurs ofert na 2015 rok - III edycja
      minus Oferta na organizację i prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej
      minus Konkurs ofert na 2016 rok - I edycja
      minus Konkurs ofert na 2016 rok - II edycja
      minus Oferta realizacji zadania "Promowanie aktywnego spędzania czasu wolnego mieszkańców Gminy Susz"
      minus Konkurs ofert na 2017 rok - I edycja
      minus Konkurs ofert na 2018 rok - I edycja
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 Zarządzenie Nr 38/2011
Burmistrza Gminy i Miasta Susz
z dnia 05.04.2011 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert

 
            Na podstawie art. 26 ust. 3, art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 2a, 2b i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) , uchwały nr XLII/255/2010 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 25 marca 2010 r. oraz „Programu współpracy Gminy i Miasta Susz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011 rok.”, zarządzam, co następuje.
§ 1
Powołuje się Komisję Konkursową do zaopiniowania ofert organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadań publicznych Gminy i Miasta Susz w roku 2011 w następującym składzie:
1.              Jadwiga Lichaczewska – przedstawiciel Burmistrza Gminy i Miasta Susz, Przewodnicząca Komisji
2.              Kamila Modrzejewska – przedstawiciel Burmistrza Gminy i Miasta Susz
3.              Marcin Mądry – przedstawiciel Burmistrza Gminy i Miasta Susz
4.              Justyna Lugowska-Rohde – członek Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Iławskiego
5.              Wojciech Jankowski – członek Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Iławskiego
6.              Iwona Kaniecka – członek Stowarzyszenia Rozwoju i Przedsiębiorczości Ziemi Suskiej
§ 2
Komisja pracować będzie w oparciu o Regulamin Prac Komisji Konkursowej, stanowiący załącznik.
§ 3
Obsługę techniczną prac Komisji Konkursowej zapewnia Referat Promocji i Spraw Społecznych odpowiedzialny
za rozpatrzenie ofert konkursowych.
§ 4
Komisję Konkursową opiniującą oferty powołuje się na czas określony, do dn. 31 grudnia 2011 r.
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 Burmistrz Gminy i Miasta Susz
 Krzysztof Pietrzykowski

 

Ilość odwiedzin: 2933
Nazwa dokumentu: Zarządzenie w sprawie Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert
Skrócony opis: Zarz. Burmistrza GiM Susz: Komisja Konkursowa do zaopiniowania ofert organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontaria
Osoba, która wytworzyła informację: PF - Jadwiga Lichaczewska
Osoba, która odpowiada za treść: PF - Jadwiga Lichaczewska
Osoba, która wprowadzała dane: Inf.-Dariusz Dańczyszyn
Data wytworzenia informacji: 2011-04-05 14:00:00
Data udostępnienia informacji: 2011-04-11 09:03:44
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-29 12:52:48

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner