logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
minus Klauzule informacyjne dot. przetwarzania danych osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
minus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
   plus PLANY POSTĘPOWAŃ
   plus PRZETARGI NIEOGRANICZONE
   plus ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
   plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PONIŻEJ 30.000 EURO
   minus ARCHIWUM ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
      plus 2018 ZAM.PUBL.
      plus 2017 ZAM.PUBL.
      minus ARCHIWUM PRZETARGÓW DO 2016 roku
         plus PRZETARGI 2003
         plus PRZETARGI 2004
         plus PRZETARGI 2005
         plus PRZETARGI 2006
         plus Przetargi 2007
         plus PRZETARGI 2008
         plus PRZETARGI 2009
         plus PRZETARGI 2010
         minus PRZETARGI 2011
            plus Przetarg nieograniczony
            plus II przetarg ustny nieograniczony
            plus Zapytanie ofertowe o cenę wykonania robót
            plus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg ustny ograniczony
               minus Informacja o wynikach przetargu
            plus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            minus I przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            minus II przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg ustny nieograniczony
            minus III przetarg ustny nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg ustny nieograniczony
            plus I przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus I przetarg ustny nieograniczony
         plus PRZETARGI 2012
         plus PRZETARGI 2013
         plus PRZETARGI 2014
         plus PRZETARGI 2015
         plus PRZETARGI 2016
         minus Przetargi Zarządu Województwa Pomorskiego
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
 AUDYT WEWNĘTRZNY
minus Plany Audytu
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Susz, dnia 20.04.2011 r.
NiR.III.684.12.2011
  
 INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU
 -------------------------------------------------------------------
 
 
           Burmistrz Gminy i Miasta w Suszu informuje, że :
 
1.      W dniu 12 kwietnia 2011 roku o godz. 1000 w Urzędzie Gminy i Miasta w Suszu ul. Józefa Wybickiego 6 w sali Nr 1 odbył się  I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 3-ch lat części działki gruntu ozn. nr geod. 57 o pow. 0,0015 ha, stanowiącej własność Gminy i Miasta Susz, położonej w Suszu przy ul. Kajki , przeznaczonej pod garaż blaszany.
 
2.      Działka gruntu ozn. nr geod. 57 oznaczona jest w ewidencji gruntów i budynków jako :
·        działka nr 57 o pow. 0,4031 ha , zapisana w księdze wieczystej nr KW EL1I/00035735/2 SR Iława, położona w obrębie 2 miasta Susz.
 
3.      Do przetargu dopuszczono osób –   2 osoby,
           osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – nie było.
 
4.      Stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego rocznego za 1 m2gruntu została ustalona na kwotę 4,00 zł netto. 
     Najwyższa stawka czynszu dzierżawnego za 1 m2gruntu rocznie osiągnięta w
     przetargu wynosi kwotę - 130,00 zł. (netto).
     Do wylicytowanej stawki zostanie doliczony podatek Vat. w wysokości 23 %.
                                     
5.      Kandydatem na nabywcę wyłonionym w drodze przetargu, który zaoferował najwyższą stawkę czynszu rocznego za 1 m2 gruntu jest Pani Ewa Ługowska. 
 
Opracowała: .
Krystyna Rospierska
Tel./055/2786-015 wew.33 
 
Burmistrz Gminy i Miasta Susz
Krzysztof Pietrzykowski
 
 

Susz, dnia 20.04.2011 r. 
NiR.III.684.12.2011
 
 INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU
 -------------------------------------------------------------------
 
 
           Burmistrz Gminy i Miasta w Suszu informuje, że :
 
6.      W dniu 12 kwietnia 2011 roku o godz. 1000 w Urzędzie Gminy i Miasta w Suszu ul. Józefa Wybickiego 6 w sali Nr 1 odbył się  I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 3-ch lat części działki gruntu ozn. nr geod. 57 o pow. 0,0012 ha, stanowiącej własność Gminy i Miasta Susz, położonej w Suszu przy ul. Kajki , przeznaczonej pod budynek gospodarczy blaszany.
 
7.      Działka gruntu ozn. nr geod. 57 oznaczona jest w ewidencji gruntów i budynków jako :
· działka nr 57 o pow. 0,4031 ha , zapisana w księdze wieczystej nr KW EL1I/00035735/2 SR Iława, położona w obrębie 2 miasta Susz.
 
8.      Do przetargu dopuszczono osób –   3 osoby,
           osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – nie było.
 
9.      Stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego rocznego za 1 m2gruntu została ustalona na kwotę – 2,95 zł netto. 
     Najwyższa stawka czynszu dzierżawnego za 1 m2gruntu rocznie osiągnięta w
     przetargu wynosi kwotę - 35,00 zł. (netto).
     Do wylicytowanej stawki zostanie doliczony podatek Vat. w wysokości 23 %.
                                     
10.Kandydatem na nabywcę wyłonionym w drodze przetargu, który zaoferował najwyższą stawkę czynszu rocznego za 1 m2 gruntu jest Pan Dariusz Ruciński.
 
Opracowała: .
Krystyna Rospierska
Tel./055/2786-015 wew.33  
 
Burmistrz Gminy i Miasta Susz
Krzysztof Pietrzykowski
 

Ilość odwiedzin: 1516
Nazwa dokumentu: Informacja o wynikach przetargu
Osoba, która wytworzyła informację: NiR.III - Krystyna Rospierska
Osoba, która odpowiada za treść: NiR.III - Krystyna Rospierska
Osoba, która wprowadzała dane: Inf.-Dariusz Dańczyszyn
Data wytworzenia informacji: 2011-04-20 14:00:00
Data udostępnienia informacji: 2011-04-22 14:37:09
Data ostatniej aktualizacji: 2011-04-22 14:40:49

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner