logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
minus Klauzule informacyjne dot. przetwarzania danych osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
minus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
   plus PLANY POSTĘPOWAŃ
   plus PRZETARGI NIEOGRANICZONE
   plus ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
   plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PONIŻEJ 30.000 EURO
   minus ARCHIWUM ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
      plus 2018 ZAM.PUBL.
      plus 2017 ZAM.PUBL.
      minus ARCHIWUM PRZETARGÓW DO 2016 roku
         plus PRZETARGI 2003
         plus PRZETARGI 2004
         plus PRZETARGI 2005
         plus PRZETARGI 2006
         plus Przetargi 2007
         plus PRZETARGI 2008
         plus PRZETARGI 2009
         plus PRZETARGI 2010
         minus PRZETARGI 2011
            plus Przetarg nieograniczony
            plus II przetarg ustny nieograniczony
            plus Zapytanie ofertowe o cenę wykonania robót
            plus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg ustny ograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
               minus Ogłoszenie o wyborze oferty
            minus I przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            minus II przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg ustny nieograniczony
            minus III przetarg ustny nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg ustny nieograniczony
            plus I przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus I przetarg ustny nieograniczony
         plus PRZETARGI 2012
         plus PRZETARGI 2013
         plus PRZETARGI 2014
         plus PRZETARGI 2015
         plus PRZETARGI 2016
         minus Przetargi Zarządu Województwa Pomorskiego
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
 AUDYT WEWNĘTRZNY
minus Plany Audytu
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

    
        Urząd Gminy i Miasta w Suszu zawiadamia, że w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadań:
zadani 1: Remont- przebudowa chodnika i wjazdów bramowych  przy ul Willowa w m. Susz z kostki betonowej „POLBRUK” gr. 6cm o pow.756,0m2
zadanie 2: Remont – przebudowa chodnika i wjazdów bramowych przy ul. Kopernika w m. Susz z kostki betonowej „POLBRUK” gr. 6cm o pow.322,0m2
zadanie 3 : Budowa chodnika gminnego w m. Lubnowy Wielkiez kostki betonowej „POLBRUK” gr. 6cm o pow.108,5m2, zgodniez art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004. Prawo zamówień publicznych w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty do realizacji zamówienia wybrano ofertę, którą złożył:
Zakład Usługowo – Handlowy Łukasz Kamiński , 82-550 Prabuty, ul. Chopina 11
Cena wykonania przedmiotu zamówienia zadań -  zadani 1: Remont- przebudowa chodnika i wjazdów bramowych  przy ul Willowa w m. Susz z kostki betonowej „POLBRUK” gr. 6cm o pow.756,0m2
 cena brutto wyniesie: 89.653,03,-zł brutto, słownie: osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy zł 03/00
zadanie 2: Remont – przebudowa chodnika i wjazdów bramowych przy ul. Kopernika w m. Susz z kostki betonowej „POLBRUK” gr. 6cm o pow.322,0m2
cena brutto wyniesie: 49.343,01,-zł brutto, słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści trzy zł 01/00
zadanie 3 : Budowa chodnika gminnego w m. Lubnowy Wielkiez kostki betonowej „POLBRUK” gr. 6cm o pow.108,5m2
cena brutto wyniesie: 13.486,78,-zł brutto, słownie: trzynaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć zł 78/00
Uzasadnienie wyboru:
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz zaoferował najkorzystniejszą ofertę
Zastosowane kryterium oceny ofert – cena 100%
Informuję, że w przedmiotowym postępowaniu przetargowym  ofert złożyło siedem firmy j/n: 

 

Lp.
Nazwa i adres oferenta
Liczba uzyskanych punktów
/kryterium cena – 100%
1.
F.H.U Kombruk Wojciech Laskowski, 14-200 Iława, Winkielec 12H
zad.1 - 76,54pkt
zad.2 – 76,10pkt
zad.3 – 86,35pkt
2.
Zakład Usług Wielobranżowych Krzysztof Strzelczyk,
 82-550 Prabuty, ul. Rypińska 66
fax. 55/ 278 24 86
zad.1 – 85,55pkt
zad.2 – 89.57pkt
zad.3 – 86,35pkt
3.
Spółdzielnia Produkcyjno – Usługowa „RODŁO”
82-500 Kwidzyn, ul. 11-go Listopada 26
fax. 55/ 279 24 49
zad.1 – 85,55pkt
zad.2 – 89.57pkt
zad.3 – 86,35pkt
4.
Firma Tech Dróg Wykonawstwo i Nadzór Robót Drogowych Bartosz Jackowski, 87-100 Toruń, ul. Krasińskiego 115A/9
. zad.1 – 92,33pkt
zad.2 – 75,72pkt
zad.3 – 66,86pkt
 
5.
Zakład Usług Drogowych i Transportowych Witold
Braszkowski, 82-550 Prabuty, ul. Cisowa 19
Fax. 55 /278 27 62
. zad.1 – 93,37pkt
zad.2 – 93,17pkt
zad.3 – 91,56pkt
 
6.
Firma „TENOR” Budowa, Utrzymanie Dróg i Ulic, Jerzy Kaca,
14-240 Susz, ul. Wyszyńskiego 5
 
. zad.1 – 89,34pkt
zad.2 – 87,75pkt
zad.3 – 91,56pkt
 
7.
Zakład Usługowo – Handlowy Łukasz Kamiński,
82-550 Prabuty, ul. Chopina 11
. zad.1 – 100,00pkt
zad.2 – 100,00pkt
zad.3 – 100,00pkt
 

 

 Sporządził:
Jan Włodarski
Tel. /55/ 2786 015 w. 29
 

Susz dnia 9.05.2011 r.

 Burmistrz Gminy i Miasta Susz
 Krzysztof Pietrzykowski

Ilość odwiedzin: 1731
Nazwa dokumentu: Ogłoszenie o wyborze oferty
Skrócony opis: Wybór oferty w przetargu na przebudowę chodników i wjazdów bramowych: przy ul. Willowej, ul. Kopernika, w m. Lubnowy Wielkie.
Osoba, która wytworzyła informację: Dr - Jan Włodarski
Osoba, która odpowiada za treść: Dr - Jan Włodarski
Osoba, która wprowadzała dane: Inf.-Dariusz Dańczyszyn
Data wytworzenia informacji: 2011-05-11 15:22:40
Data udostępnienia informacji: 2011-05-11 15:22:40
Data ostatniej aktualizacji: 2011-05-12 07:43:41

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner