logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
minus Klauzule informacyjne dot. przetwarzania danych osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
minus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
   plus PLANY POSTĘPOWAŃ
   plus PRZETARGI NIEOGRANICZONE
   plus ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
   plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PONIŻEJ 30.000 EURO
   minus ARCHIWUM ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
      plus 2018 ZAM.PUBL.
      plus 2017 ZAM.PUBL.
      minus ARCHIWUM PRZETARGÓW DO 2016 roku
         plus PRZETARGI 2003
         plus PRZETARGI 2004
         plus PRZETARGI 2005
         plus PRZETARGI 2006
         plus Przetargi 2007
         plus PRZETARGI 2008
         plus PRZETARGI 2009
         plus PRZETARGI 2010
         minus PRZETARGI 2011
            plus Przetarg nieograniczony
            plus II przetarg ustny nieograniczony
            plus Zapytanie ofertowe o cenę wykonania robót
            plus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg ustny ograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            minus I przetarg ustny nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
               minus Wyjaśnienia - odpowiedzi na pytania oferentów
               minus Wyjaśnienia - odpowiedzi na pytania oferentów
               minus Wyjaśnienia - odpowiedź na pytanie oferentów
               minus Ogłoszenie o wyborze oferty
            plus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            minus II przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg ustny nieograniczony
            minus III przetarg ustny nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg ustny nieograniczony
            plus I przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus I przetarg ustny nieograniczony
         plus PRZETARGI 2012
         plus PRZETARGI 2013
         plus PRZETARGI 2014
         plus PRZETARGI 2015
         plus PRZETARGI 2016
         minus Przetargi Zarządu Województwa Pomorskiego
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
 AUDYT WEWNĘTRZNY
minus Plany Audytu
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Susz dnia 24.05.2011 r.

Inw.271.3.2011 
 
WYJAŚNIENIE
Wszyscy Oferenci
biorący udział w przetargu
 
dotyczy: postępowania przetargowego na WYKONANIE BOISK SPORTOWYCH W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU MOJE BOISKO – ORLIK 2012”w Suszu
 
W związku z zapytaniem oferenta Zamawiający udziela odpowiedzi:
 
Pytanie:
1. Proszę o potwierdzenie kolorystyki boiska wielofunkcyjnego. Na rysunku – mapa sytuacyjna w Adaptacji projektu – boisko wielofunkcyjne ma kolor zielony. Czy jest to kolor wiążący dla wykonanej nawierzchni na boisku wielofunkcyjnym ?
 
Odpowiedź:
Nawierzchnię  poliuretanową boiska wielofunkcyjnego należy wykonać w kolorze ceglastym.
 
2. Zamawiający wyjaśnia, że w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia   ( SIWZ) w rozdziale 9 ust.4 – Wymagania dotyczące wadium wystąpił błąd w nazwie banku.
Jest zapis Kredyt Bank winno być Bank Spółdzielczy.
 
Numer konta podany w SIWZ jest prawidłowy. 
 
Burmistrz Gminy i Miasta Susz
Krzysztof Pietrzykowski

 

Ilość odwiedzin: 1882
Nazwa dokumentu: Wyjaśnienia - odpowiedzi na pytania oferentów
Skrócony opis: Inw.271.3.2011 - wyjaśnienia do przetargu na wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu MOJE BOISKO – ORLIK 2012 w Suszu.
Osoba, która wytworzyła informację: Inw. - Zdzisław Tur
Osoba, która odpowiada za treść: Inw. - Zdzisław Tur
Osoba, która wprowadzała dane: Inf.-Dariusz Dańczyszyn
Data wytworzenia informacji: 2011-05-24 10:00:00
Data udostępnienia informacji: 2011-05-24 13:43:50
Data ostatniej aktualizacji: 2011-05-24 13:49:20

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner