logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
minus Uchwały Rady Miejskiej
   plus Podatki i opłaty
   minus Pozostałe uchwały
      plus 2003
      plus 2004
      plus 2005
      plus 2006
      plus 2007
      plus 2008
      plus 2009
      plus 2010
      plus 2011
      minus 2012
         minus 2012-02-08 XIII sesji RM
         minus 2012-02-29 XIV sesji RM
         minus 2012-04-03 XV sesji RM
         minus 2012-05-17 XVI sesji RM
         minus 2012-05-24 XVII sesji RM
         minus 2012-06-21 XVIII sesji RM
         minus 2012-08-14 XIX sesji RM
         minus 2012-09-05 XX sesji RM
         minus 2012-10-25 XXI sesji RM
         minus 2012-11-27 XXII sesji RM
         minus 2012-12-20 XXIII sesji RM
         minus 2012-12-28 XXIV sesji RM
      plus 2013
      plus 2014
      plus 2015
      plus 2016
      plus 2017
      plus 2018
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
minus Klauzule informacyjne dot. przetwarzania danych osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
 AUDYT WEWNĘTRZNY
minus Plany Audytu
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 Uchwały Rady Miejskiej (URM) podjęte na XXIII sesji RM Susz w dniu 20.12.2012: 

 • Uchwała Nr XXIII/173/2012 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.
 • Uchwała Nr XXIII/174/2012 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 • Uchwała Nr XXIII/175/2012 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Susz i zagospodarowania tych odpadów.
 • Uchwała Nr XXIII/176/2012 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości   opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej na terenie Gminy Susz.
 • Uchwała Nr XXIII/177/2012 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia przez Gminę i Miasto Susz do Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania.
 • Uchwała Nr XXIII/178/2012 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2012.
 • Uchwała Nr XXIII/179/2012 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Susz na lata 2012-2024.
 • Uchwała Nr XXIII/180/2012 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Susz na lata 2012 r.
 • Uchwała Nr XXIII/181/2012 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Susz na lata 2013-2025
 • Uchwała Nr XXIII/182/2012 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Susz na 2013 r.
 • Uchwała Nr XXIII/183/2012 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej na terenie miasta Susz.
 • Uchwała Nr XXIII/184/2012 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizację zadania „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Susz”, zgłaszanego przez Gminę Susz do współfinansowania w ramach 8 Osi Priorytetowej „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki”, Działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu elnclusion” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

  W załącznikach poniżej znajdują się treści uchwał podjętych na sesji
w formacie PDF (Adobe Acrobat)
 

Załączniki do pobrania: 2013-01-04 14:20:43 - URM w Suszu Nr XXIII/173/2012 z dnia 20.12.12 r. w spr. określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ust (48.35 kB)
2013-01-04 14:22:13 - URM w Suszu Nr XXIII/174/2012 z dnia 20.12.12 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. (24.06 kB)
2013-01-04 14:17:30 - URM w Suszu Nr XXIII/175/2012 z dnia 20.12.12 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie G (103.61 kB)
2013-01-04 14:23:31 - URM w Suszu Nr XXIII/176/2012 z dnia 20.12.12 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej na terenie Gminy Susz. (604.70 kB)
2013-01-04 14:24:17 - URM w Suszu Nr XXIII/177/2012 z dnia 20.12.12 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia przez Gminę i Miasto Susz do Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania. (35.18 kB)
2013-01-04 14:24:59 - URM w Suszu Nr XXIII/178/2012 z dnia 20.12.12 r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2012. (50.02 kB)
2013-01-04 14:26:33 - URM w Suszu Nr XXIII/179/2012 z dnia 20.12.12 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Susz na lata 2012-2024. (773.46 kB)
2013-01-04 14:30:03 - URM w Suszu Nr XXIII/180/2012 z dnia 20.12.12 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Susz na lata 2012 r. (17.36 MB)
2013-01-04 14:31:43 - URM w Suszu Nr XXIII/181/2012 z dnia 20.12.12 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Susz na lata 2013-2025 (1.39 MB)
2013-01-04 14:33:20 - URM w Suszu Nr XXIII/182/2012 z dnia 20.12.12 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Susz na 2013 r. (6.75 MB)
2013-01-04 14:37:50 - URM w Suszu Nr XXIII/183/2012 z dnia 20.12.12 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej na terenie miasta Susz. (23.68 kB)
2013-01-04 14:45:13 - URM w Suszu Nr XXIII/184/2012 z dnia 20.12.12 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizację zadania „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gmin (67.10 kB)

Ilość odwiedzin: 2588
Nazwa dokumentu: 2012-12-20 XXIII sesji RM
Osoba, która wytworzyła informację: RM - Teresa Ossowska
Osoba, która odpowiada za treść: RM - Teresa Ossowska
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Pacan
Data wytworzenia informacji: 2013-01-04 14:11:57
Data udostępnienia informacji: 2013-01-04 14:11:57
Data ostatniej aktualizacji: 2013-01-04 14:46:44

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner