logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
minus Organizacja urzędu
   minus Regulamin organizacyjny
   minus Struktura organizacyjna
   minus Komórki organizacyjne
   minus System zatrudniania urzędników
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
minus Klauzule informacyjne dot. przetwarzania danych osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
 AUDYT WEWNĘTRZNY
minus Plany Audytu
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Kompetencje Pok. Stanowisko Imię i Nazwisko Ozn. komórki

Burmistrz Susza

101A

Burmistrz

Krzysztof Pietrzykowski

Br.

Zastępca burmistrza

101B

Zastępca burmistrza Zdzisław Zdzichowski Brz.

Sekretarz Gminy Susz

105

Sekretarz

Małgorzata Podogrodzka

Sek.

Referat Finansowy i Budżetu

Fn

Skarbnik Gminy Susz

103

Skarbnik

Bożena Chmielewska

Fn.I

Stanowisko ds. księgowości budżetowej gminy

104

Inspektor

Grażyna Rynkowska

Fn.II

Stanowisko ds. księgowości budżetowej oświaty

111A

Inspektor

Ewa Rapkiewicz

Fn.III

Stanowisko ds. płac

210

Inspektor

Grażyna Wątrobska

Fn.IV

Stanowisko ds. dochodów i wydatków budżetowych

106

Podinspektor

Joanna Kosuda

Fn.V

Stanowisko ds. obsługi kasowej gminy

109

Inspektor

Dorota Piecek

Fn.VI

Stanowisko ds. księgowości i obsługi kasowej oświaty

111A

Podinspektor

Grażyna Tur

Fn.VII

Stanowisko ds. wymiaru podatków

108

Inspektor

Anna Wawer

Fn.VIII

Stanowisko ds. podatków i opłat

106

Inspektor

Joanna Rynkowska

Fn.IX

Stanowisko ds. księgowości budżetowej

107

Podinspektor Marzena Wardowska Fn.X
Stanowisko ds. księgowości budżetowej

104

Inspektor Katarzyna Sztuka Fn.XI
Stanowisko ds. wymiaru podatku i opłat

108

Inspektor Ewa Jeziorek Fn.XII
Stanowisko ds. rozliczeń finansowych

 107

Podinspektor Grażyna Malinowska Fn.XIII

Referat Nieruchomości i Rolnictwa

NiR

Stanowisko ds. mienia komunalnego

209

Kierownik

Wiesław Olszewski

NiR.I

Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i rolnictwa

208

Inspektor

Agnieszka Suszyńska

NiR.II

Stanowisko ds. gospodarki gruntami nierolnymi

208

 

 

NiR.III

Referat Spraw Obywatelskich

SO

Stanowisko ds. dowodów osobistych

2

Podinspektor

Mariola Cieślak

SO.II

Stanowisko ds. ewidencji ludności

4

Inspektor /
Z-ca kier. USC

Monika Scheffler

SO.III

USC

4

Kierownik

Kamila Mądra

USC

Referat Organizacji

Or

Stanowisko ds. kadr

212

Kierownik

Anna Molęda

Or.I

Stanowisko ds. organizacyjnych

102

Podinspektor

Alicja Maciąg

Or.II

Stanowisko ds. techniczno-kancelaryjnych

102

Pomoc administracyjna Magdalena Pandurowić-Gapys

Or.III

Archiwista

203

Archiwista Marcin Jankowski Or.IV

Referat Promocji i Spraw Społecznych

PiSS

Stanowisko ds. oświaty

203

 Podinspektor

Małgorzata Gawińska

PiSS.I

Stanowisko ds. rozwoju lokalnego
i promocji gminy

203A

Inspektor Marcin Mądry

PiSS.II

Stanowisko ds. zdrowia, kultury
i sportu
203 Referent Małgorzata Pyrzewska

PiSS.III

Referat Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska

GOŚ

Stanowisko ds. gospodarki odpadami

110 Kierownik Mariusz Witkowski

GOŚ.I

Stanowisko ds. ochrony środowiska

110

Podinspektor Aleksandra Skolimowska

GOŚ.II

Stanowisko ds. gospodarki odpadami 109A Inspektor Monika Goik-Chaja GOŚ.III
Stanowisko ds. gospodarki odpadami 109A Podinspektor Joanna Domagalska GOŚ.IV 

Referat Rozwoju Lokalnego i Zamówień Publicznych

RLZP

Stanowisko ds. zamówień publicznych

204

Kierownik

Katarzyna Lenckowska

RLZP.I

Stanowisko ds. organizacji pozarządowych i współpracy zagranicznej

204

Inspektor Ewelina Sobucka

RLZP.II

Stanowisko ds. pozyskiwania funduszy 204 Inspektor Ewa Karwowska

RLZP.III

Samodzielne Stanowiska

Samodzielne stanowisko ds. urbanistyki, architektury i estetyki

207

Inspektor

Anna Bonkowska

Ua

Samodzielne stanowisko ds. informatyki i publikacji elektronicznych

210

St. informatyk

Dariusz Dańczyszyn

Inf.

Samodzielne stanowisko ds. inwestycji 111C Inspektor Zdzisław Tur Inw.
Samodzielne stanowisko ds. infrakstruktury komunalnej 111D Inspektor Krzysztof Kander IK
Stanowisko ds. drogownictwa 111C Podinspektor Krzysztof Lenczkiewicz Dr.
Samodzielne stanowisko ds. obsługi Rady i jej organów 202 Inspektor Teresa Ossowska RM
Samodzielne stanowisko ds. zarządzania kryzysowego 213 Inspektor Tadeusz Socha ZK
Samodzielne stanowisko ds. organizacyjnych Burmistrza 101 Podinspeltor Paulina Markuszewska Or.B.
Samodzielne stanowisko ds. zasobów mieszkaniowych i użytkowych 207 Podinspektor Przemysław Rużkiewicz ZM

 

Nazwa dokumentu: Komórki organizacyjne
Osoba, która wytworzyła informację: Inf.-Dariusz Dańczyszyn
Osoba, która odpowiada za treść: Sek.- Małgorzata Podogrodzka
Osoba, która wprowadzała dane: Inf.-Dariusz Dańczyszyn
Data wytworzenia informacji: 2003-06-19 09:41:22
Data udostępnienia informacji: 2003-06-19 09:41:22
Data ostatniej aktualizacji: 2017-05-24 13:35:26

Wersja do wydruku...

corner   corner