logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
minus Uchwały Rady Miejskiej
   plus Podatki i opłaty
   minus Pozostałe uchwały
      plus 2003
      plus 2004
      plus 2005
      plus 2006
      plus 2007
      plus 2008
      plus 2009
      plus 2010
      plus 2011
      plus 2012
      plus 2013
      plus 2014
      plus 2015
      plus 2016
      minus 2017
         minus 2017-01-12 XIX sesja RM
         minus 2017-02-15 XX sesja RM
         minus 2017-03-30 XXI sesja RM
         minus 2017-06-07 XXII sesja RM
         minus 2017-07-11 XXIII sesja RM
         minus 2017-09-25 XXIV sesja RM
         minus 2017-11-30 XXV sesja RM
         minus 2017-12-21 XXVI sesja RM
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
minus Rejestry i ewidencje
minus Rejestr instytucji kultury
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
 AUDYT WEWNĘTRZNY
minus Plany Audytu
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Program współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi na rok 2018
plus Program współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi na rok 2017
plus Program współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi na rok 2016
plus Program współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi na rok 2015
plus Program współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi na rok 2014
minus Program współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi na rok 2013
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Uchwały Rady Miejskiej (URM) podjęte na XX sesji RM Susz w dniu 15 lutego 2017:

  • Uchwała Nr XX/208/2017 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 15 lutego 2017 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Susz.
  • Uchwała Nr XX/209/2017 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 15 lutego 2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy Susz na 2017 rok
  • Uchwała Nr XX/210/2017 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 15 lutego 2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Związku Gmin „Jeziorak”.
  • Uchwała Nr XX/211/2017 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 15 lutego 2017 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
  • Uchwała Nr XX/212/2017 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 15 lutego 2017 w sprawie ustalenia terminów i kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Susz.
  • Uchwała Nr XX/213/2017 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 15 lutego 2017 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej działek gruntu położonych na terenie gminy Susz.
  • Uchwała Nr XX/214/2017 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 15 lutego 2017 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Susz.
  • Uchwała Nr XX/215/2017 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 15 lutego 2017 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Susz.
  • Uchwała Nr XX/216/2017 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 15 lutego 2017 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Susz.

Załączniki do pobrania: 2017-02-21 14:56:02 - Uchwała Nr XX/208/2017 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 15 lutego 2017 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Susz. (3.70 MB)
2017-02-21 14:56:22 - Uchwała Nr XX/209/2017 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 15 lutego 2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy Susz na 2017 rok (1.11 MB)
2017-02-21 14:57:47 - Uchwała Nr XX/210/2017 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 15 lutego 2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Związku Gmin „Jeziorak”. (253.23 kB)
2017-02-21 14:58:09 - Uchwała Nr XX/211/2017 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 15 lutego 2017 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. (1.32 MB)
2017-02-21 14:58:26 - Uchwała Nr XX/212/2017 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 15 lutego 2017 w sprawie ustalenia terminów i kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołac (1.35 MB)
2017-02-21 14:58:44 - Uchwała Nr XX/213/2017 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 15 lutego 2017 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej działek gruntu położonych na terenie gminy Susz. (44.18 kB)
2017-02-21 14:59:04 - Uchwała Nr XX/214/2017 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 15 lutego 2017 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Susz. (1005.01 kB)
2017-02-21 14:59:31 - Uchwała Nr XX/215/2017 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 15 lutego 2017 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Susz. (5.12 MB)
2017-02-21 14:59:55 - Uchwała Nr XX/216/2017 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 15 lutego 2017 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sus (1.73 MB)

Ilość odwiedzin: 479
Nazwa dokumentu: 2017-02-15 XX sesja RM
Osoba, która wytworzyła informację: RM - Teresa Ossowska
Osoba, która odpowiada za treść: RM - Teresa Ossowska
Osoba, która wprowadzała dane: Inf.-Dariusz Dańczyszyn
Data wytworzenia informacji: 2017-02-15 16:00:00
Data udostępnienia informacji: 2017-02-21 14:34:07
Data ostatniej aktualizacji: 2017-02-21 15:00:16

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner