logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
minus Uchwały Rady Miejskiej
   plus Podatki i opłaty
   minus Pozostałe uchwały
      plus 2003
      plus 2004
      plus 2005
      plus 2006
      plus 2007
      plus 2008
      plus 2009
      plus 2010
      plus 2011
      plus 2012
      plus 2013
      plus 2014
      plus 2015
      plus 2016
      minus 2017
         minus 2017-01-12 XIX sesja RM
         minus 2017-02-15 XX sesja RM
         minus 2017-03-30 XXI sesja RM
         minus 2017-06-07 XXII sesja RM
         minus 2017-07-11 XXIII sesja RM
         minus 2017-09-25 XXIV sesja RM
         minus 2017-11-30 XXV sesja RM
         minus 2017-12-21 XXVI sesja RM
      plus 2018
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
minus Klauzule informacyjne dot. przetwarzania danych osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
 AUDYT WEWNĘTRZNY
minus Plany Audytu
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Uchwały podjęte na XXVI sesji RM w dniu 21 grudnia 2017 r.:

 • Uchwała Nr XXVI/275/2017 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Susz.
 • Uchwała Nr XXVI/276/2017 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Susz na 2018 rok  
 • Uchwała Nr XXVI/277/2017 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 • Uchwała Nr XXVI/278/2017 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 • Uchwała Nr XXVI/279/2017 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Iławskiego na realizację przedsięwzięcia pn. ”Przebudowa drogi powiatowej nr 127N gr. woj.(Grodziec)- Jawty Wielkie – Susz na odcinku Jawty Wielkie – Jawty Małe (ok.800mb) oraz odcinku w m. Nipkowie”.  
 • Uchwała Nr XXVI/280/2017 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację przedsięwzięcia pn. ”Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Susz – Bronowo- wykup gruntów”.  
 • Uchwała Nr XXVI/281/2017 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej Gminie Miejskiej Iława na pokrycie kosztów przyjmowania i utrzymania psów z terenu Gminy Susz w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Iławie.    
 • Uchwała Nr XXVI/282/2017 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z końcem roku 2017.  
 • Uchwała Nr XXVI/283/2017 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Susz.
 • Uchwała Nr XXVI/284/2017 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Susz na 2017 r.
 • Uchwała Nr XXVI/285/2017 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Susz.
 • Uchwała Nr XXVI/286/2017 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego realizacji zadania z zakresu utrzymania dróg i ulic powiatowych na terenie Gminy Susz.
 • Uchwała Nr XXVI/287/2017 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Susz oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji. 
 • Uchwała Nr XXVI/288/2017 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/88/2015 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 29 października 2015r.w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
 • Uchwała Nr XXVI/289/2017 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących dochody budżetu Gminy Susz instrumentem płatniczym.
 • Uchwała Nr XXVI/290/2017 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Susz.

Załączniki do pobrania: 2018-01-02 14:34:23 - Uchwała Nr XXVI/275/2017 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Susz. (4.33 MB)
2018-01-02 14:34:44 - Uchwała Nr XXVI/276/2017 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Susz na 2018 rok (1.60 MB)
2018-01-02 14:35:04 - Uchwała Nr XXVI/277/2017 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego. (255.28 kB)
2018-01-02 14:35:28 - Uchwała Nr XXVI/278/2017 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego. (250.92 kB)
2018-01-02 14:35:56 - Uchwała Nr XXVI/279/2017 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Iławskiego na realizację przedsięwzięcia pn. ”Przebudowa drogi powiatowej n (296.61 kB)
2018-01-02 14:36:26 - Uchwała Nr XXVI/280/2017 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację przedsięwzięcia pn. ”Budowa ścieżki (279.17 kB)
2018-01-02 14:36:58 - Uchwała Nr XXVI/281/2017 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej Gminie Miejskiej Iława na pokrycie kosztów przyjmowania i utrzymania psów z terenu Gminy (262.44 kB)
2018-01-02 14:37:21 - Uchwała Nr XXVI/282/2017 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z końcem roku 2017. (366.86 kB)
2018-01-02 14:38:27 - Uchwała Nr XXVI/283/2017 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Susz. (3.85 MB)
2018-01-02 14:39:08 - Uchwała Nr XXVI/284/2017 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Susz na 2017 r. (1.17 MB)
2018-01-02 14:39:36 - Uchwała Nr XXVI/285/2017 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Susz. (1.16 MB)
2018-01-02 14:40:41 - Uchwała Nr XXVI/286/2017 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego realizacji zadania z zakresu utrzymania dróg i ulic powiatowych na terenie Gminy S (244.37 kB)
2018-01-02 14:41:31 - Uchwała Nr XXVI/287/2017 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na t (2.31 MB)
2018-01-02 14:42:17 - Uchwała Nr XXVI/288/2017 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/88/2015 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 29 października 2015r.w sprawie poboru podatku od nieruch (312.75 kB)
2018-01-02 14:42:40 - Uchwała Nr XXVI/289/2017 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących dochody budżetu Gminy Susz instrumentem płatniczym. (221.35 kB)
2018-01-02 14:43:07 - Uchwała Nr XXVI/290/2017 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Susz. (237.44 kB)

Ilość odwiedzin: 384
Nazwa dokumentu: 2017-12-21 XXVI sesja RM
Osoba, która wytworzyła informację: RM - Teresa Ossowska
Osoba, która odpowiada za treść: RM - Teresa Ossowska
Osoba, która wprowadzała dane: Inf.-Dariusz Dańczyszyn
Data wytworzenia informacji: 2017-12-21 15:00:00
Data udostępnienia informacji: 2018-01-02 14:30:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-01-02 14:44:36

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner