logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
minus Uchwały Rady Miejskiej
   plus Podatki i opłaty
   minus Pozostałe uchwały
      plus 2003
      plus 2004
      plus 2005
      plus 2006
      plus 2007
      plus 2008
      plus 2009
      plus 2010
      plus 2011
      plus 2012
      plus 2013
      plus 2014
      plus 2015
      plus 2016
      plus 2017
      minus 2018
         minus 2018-02-22 XXVII sesja RM
         minus 2018-03-22 XXVIII sesja RM
         minus 2018-04-17 XXIX sesja RM
         minus 2018-05-23 XXX sesja RM
         minus 2018-06-27 XXXI sesja RM
         minus 2018-08-21 XXXII sesja RM
         minus 2018-09-20 XXXIII sesja RM
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
minus Klauzule informacyjne dot. przetwarzania danych osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
 AUDYT WEWNĘTRZNY
minus Plany Audytu
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Uchwały podjęte na XXX sesji Rady Miejskiej w Suszu w dniu 23 maja 2018 r.:

 • Uchwała Nr XXX/321/2018 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Susz za 2017 rok -> powiązane: 
 • Uchwała Nr XXX/322/2018 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Susza absolutorium  z tytułu wykonania budżetu gminy za 2017 rok.
 • Uchwała Nr XXX/323/2018 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Susz.
 • Uchwała Nr XXX/324/2018 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Susz na 2018r.
 • Uchwała Nr XXX/325/2018 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Związku Gmin „Jeziorak” w Iławie.
 • Uchwała Nr XXX/326/2018  Rady Miejskiej w Suszu z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Susz za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Susz.
 • Uchwała Nr XXX/327/2018 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Susz.  
 • Uchwała Nr XXX/328/2018 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Susz miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.  
 • Uchwała Nr XXX/329/2018 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Susz
 • Uchwała Nr XXX/330/2018 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Susz.
 • Uchwała Nr XXX/331/2018 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Susz.

Załączniki do pobrania: 2018-06-01 11:46:21 - Uchwała Nr XXX/321/2018 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Susz za 2017 rok (199.90 kB)
2018-06-01 11:46:42 - Uchwała Nr XXX/322/2018 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Susza absolutorium  z tytułu wykonania budżetu gminy za 2017 rok. (289.28 kB)
2018-06-01 11:47:05 - Uchwała Nr XXX/323/2018 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Susz. (4.64 MB)
2018-06-01 11:47:24 - Uchwała Nr XXX/324/2018 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Susz na 2018r. (1.47 MB)
2018-06-01 11:47:54 - Uchwała Nr XXX/325/2018 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Związku Gmin „Jeziorak” w Iławie. Uchwała Nr XXX/326/2018  Rady Miejskiej w Suszu z dni (246.25 kB)
2018-06-01 11:48:40 - Uchwała Nr XXX/326/2018  Rady Miejskiej w Suszu z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Susz za udział w działan (292.33 kB)
2018-06-01 11:49:01 - Uchwała Nr XXX/327/2018 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Susz.   (339.14 kB)
2018-06-01 11:49:25 - Uchwała Nr XXX/328/2018 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Susz miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.   (380.00 kB)
2018-06-01 11:49:48 - Uchwała Nr XXX/329/2018 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Susz (276.67 kB)
2018-06-01 11:50:11 - Uchwała Nr XXX/330/2018 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Susz. (1.49 MB)
2018-06-01 11:50:31 - Uchwała Nr XXX/331/2018 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Susz. (1.51 MB)

Ilość odwiedzin: 223
Nazwa dokumentu: 2018-05-23 XXX sesja RM
Osoba, która wytworzyła informację: RM - Teresa Ossowska
Osoba, która odpowiada za treść: RM - Teresa Ossowska
Osoba, która wprowadzała dane: Inf.-Dariusz Dańczyszyn
Data wytworzenia informacji: 2018-05-23 15:00:00
Data udostępnienia informacji: 2018-05-30 10:45:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-06-01 11:51:38

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner