logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
minus Rejestry i ewidencje
minus Rejestr instytucji kultury
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Ogłoszenia i informacje
minus Obwieszczenia urzędowe
   minus Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
   minus Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
   minus Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
   minus Obwieszczenie o decyzji odmawiającej określenia środowiskowych uwarunkowań
   minus Obwieszczenie o wydaniu decyzji
   minus Obwieszczenie o wydaniu decyzji
   minus Obwieszczenie o wydaniu decyzji
   minus Obwieszczenie o wydaniu decyzji
   minus Obwieszczenie w sprawie realizacji przedsięwzięcia
   minus Obwieszczenie o wydaniu decyzji
   plus Archiwum obwieszczeń
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
 AUDYT WEWNĘTRZNY
minus Plany Audytu
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Program współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi na rok 2017
plus Program współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi na rok 2016
plus Program współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi na rok 2015
plus Program współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi na rok 2014
minus Program współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi na rok 2013
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


URZĄD MIEJSKI > Obwieszczenia urzędowe

Spis dokumentów:
1. Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
IGR-II.7820.1.20.2017 Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dn. 09.08.2017 r.
2. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
GOŚ.II.6220.6.2017 - dot. decyzji o środ. uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa elektrowni fotowoltaicznej ... obręb Emilianowo, gmina Susz.
3. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
GOŚ.II.6220.7.2017 - dot. decyzji o środ. uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:Zalesienie części działki nr 81 obręb ewid. Bronowo, gm. Susz.
4. Obwieszczenie o decyzji odmawiającej określenia środowiskowych uwarunkowań
GOŚ.II.6220.3.2017 - odmowa decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa fermy ... do realizacji na terenie Jakubowa Kisielickiego, gm. Susz".
5. Obwieszczenie o wydaniu decyzji
GOŚ.II.6220.6.2017 - dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej ..., obręb Emilianowo, gmina Susz”.
6. Obwieszczenie o wydaniu decyzji
GOŚ.II.6220.8.2017 - dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji: „Budowie farmy fotowoltaicznej „Susz II” zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Babięty Wielkie ... "
7. Obwieszczenie o wydaniu decyzji
GOŚ.II.6220.9.2017 - dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji: "Budowa farmy fotowoltaicznej „Susz III” ... zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Czerwona Woda ... .
8. Obwieszczenie o wydaniu decyzji
GOŚ.II.6220.10.2017 - dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji: Elektrociepłownia na biogaz o mocy elektrycznej do 0,999 MW w gminie Susz” .
9. Obwieszczenie w sprawie realizacji przedsięwzięcia
GOŚ.II.6220.2.2017 - dot. przedsięwzięcia: Budowa obory o obsadzie do 71,5 DJP, rozbudowa ... w m. Różnowo, gmina Susz.
10. Obwieszczenie o wydaniu decyzji
GOŚ.II.6220.7.2017 - dot. przedsięwzięcia: „Zalesienia części działki nr 81 obręb ewidencyjny Bronowo, gm. Susz”.
11. Archiwum obwieszczeń

Ilość odwiedzin: 84547
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2003-06-19 10:41:21
Data udostępnienia informacji: 2003-06-19 10:41:21
Data ostatniej aktualizacji: 2005-10-26 13:41:04

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner