logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
minus Rejestry i ewidencje
minus Rejestr instytucji kultury
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
minus Prawo łowieckie - szacowanie szkód
plus Ogłoszenia i informacje
minus Obwieszczenia urzędowe
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
 AUDYT WEWNĘTRZNY
minus Plany Audytu
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Program współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi na rok 2018
plus Program współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi na rok 2017
plus Program współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi na rok 2016
plus Program współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi na rok 2015
plus Program współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi na rok 2014
minus Program współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi na rok 2013
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


URZĄD MIEJSKI > Obwieszczenia urzędowe

Spis dokumentów:
1. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
GOŚ.II.6220.1.2018 - decyzja o środ. uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Dot. zakupu i instalacji maszyn i urządzeń ... na terenie zakładu mięsnego Kawscy Sp.j. Róznowo 7A, 14-240 Susz"
2. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
GOŚ.II.6220.2.2018 - decyzja o środ. uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej „Susz V” o mocy do 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Susz ..."
3. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia
GOŚ.II.6220.11.2017 - dot. decyzji o środ. uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: .: „Elektrownia na biogaz o mocy elektrycznej do 1,5 MW w gminie Susz”.
4. Obwieszczenie o wydaniu decyzji
GOŚ.II.6220.2.2018 - dot. przedsięwzięcia: „Budowa farmy fotowoltaicznej „Susz V” o mocy do 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Susz ...”.
5. Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego w trybie uproszczonym
Zgromadzenie publiczne: "Przemarsz chodnikami miasta kolorowym korowodem z okazji dnia wiosny" - 21 marca 2018.
6. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
GOŚ.II.6220.4.2018 - dot. decyzji o środ. uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Przebudowa i modernizacja hal prod. Nr 1 i Nr 2 na terenie ZP PPHU WARS – POL Sp z o. o. Emilianowo 1A"
7. Obwieszczenie o wydaniu decyzji
GOŚ.II.6220.1.2018 - dot. przedsięwzięcia: "Zakup i instalacja maszyn i urządzeń wykorzystywanych w przetwórstwie mięsnym na terenie Zakładu Mięsnego Kawscy Sp. J. Różnowo 7A, 14-240 Suszu”. 
8. Archiwum obwieszczeń

Ilość odwiedzin: 87374
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2003-06-19 10:41:21
Data udostępnienia informacji: 2003-06-19 10:41:21
Data ostatniej aktualizacji: 2005-10-26 13:41:04

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner