logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
minus Klauzule informacyjne dot. przetwarzania danych osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
minus Zarządzenia Burmistrza Susza
   minus 2011
   plus 2012
   plus 2013
   plus 2014
   plus 2015
   plus 2016
   minus 2017
      minus 2017-styczeń
      minus 2017- luty
      minus 2017-marzec
      minus 2017-kwiecień
      minus 2017-maj
      minus 2017-czerwiec
      minus 2017-lipiec
      minus 2017-sierpień
      minus 2017-wrzesień
      minus 2017-październik
      minus 2017-listopad
      minus 2017-grudzień
   plus 2018
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
 AUDYT WEWNĘTRZNY
minus Plany Audytu
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


W załącznikach poniżej znajdują się treści Zarządzeń Burmistrza Susza z miesiąca:
maj 2017
(do publikacji w BIP):

  • Zarządzenie nr 44/2017 Burmistrza Susza z dnia 2 maja 2017 roku w sprawie wskazania systemu wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miejskim w Suszu oraz wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych.
  • Zarządzenie nr 48/2017 Burmistrza Susza z dnia 11 maja 2017 roku w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Susz za 2016 rok
  • Zarządzenie nr 49/2017 Burmistrza Susza z dnia 12 maja 2017 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Suszu przy ul. Galla Anonima
  • Zarządzenie nr 51/2017 Burmistrza Susza z dnia 18 maja 2017 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części działki gruntu położonej na terenie miasta Susz
  • Zarządzenie nr 54/2017 Burmistrza Susza z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie ustalenia cennika opłat czynszu za wynajem świetlic na terenie Gminy i Miasta Susz w celu organizowania imprez rodzinnych i kulturalnych

Nazwa dokumentu: 2017-maj
Osoba, która wytworzyła informację: Sek. - Małgorzata Podogrodzka
Osoba, która odpowiada za treść: Sek. - Małgorzata Podogrodzka
Osoba, która wprowadzała dane: Inf.-Dariusz Dańczyszyn
Data wytworzenia informacji: 2017-06-30 15:00:00
Data udostępnienia informacji: 2017-07-11 13:13:34
Data ostatniej aktualizacji: 2017-07-11 13:21:37

Wersja do wydruku...

corner   corner